כ"ד אב | 20 באוגוסט 2014
 
 
  ספק מוכר של משרד הביטחון

מהו "ספק מוכר" ?

ישנן שלוש קבוצות ספקים, שעימם מתקשר המשרד:
ספק מוכר - יצרן, נותן שירות, משווק, יבואן, יועץ או סוכן שאושר כספק מוכר ע"י הועדה המשרדית לאישור ספקים מוכרים במשרד הביטחון, ואשר שמו נכלל ברשימת הספקים המוכרים של משהב"ט.
קבלן מוכר - קבלן לעבודות בנייה שאושר ע"י הועדה הבין משרדית והוסמך (גם) ע"י משהב"ט לבצע עבודות בנייה עבור המשרד.
מתכנן מוכר לתכנון ובניה - מתכנן הנותן שירותי תכנון, הנדסה וייעוץ לעבודות בנייה אשר אושר לכך ע"י הועדה המשרדית לאישור מתכננים במשהב"ט.
ספק המבקש לקבל מעמד של ספק מוכר (לא כולל קבלנים ומתכננים) פונה למרכז לשילוב ספקים במנה"ר/תעוש בבקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים. הטיפול בבקשה מבוצע ע"י המרכז בתהליך שכולל מספר שלבים קבועים בהתאם לנהלי המרכז. בשלב האחרון בתהליך זה מוגשת הבקשה לועדה המוסמכת במשרד הביטחון על מנת שתחליט בעניין התאמת הספק בהתאם להוראות המשרד.

התקבלות כספק מוכר של משהב"ט מותנית בקיום תנאי סף הן כלליים עבור כל סוגי הספקים והן מיוחדים לכל סוג ספק ואופי הפעילות. תנאים אלה משתנים מעת לעת ויש לברר עם המרכז לשילוב ספקים במנה"ר לגבי שינויים ועדכונים.

תנאי סף כלליים הנדרשים מכל סוגי הספקים:

הספק הינו בעל תעודת עוסק מורשה לפי חוק מע"מ.
הינו "מוסדר מס" - בעל אישור משלטונות מס הכנסה/רואה חשבון.
הסכמת הספק לקבלת תשלומים ממשהב"ט אך ורק דרך חשבון בנק שלו.
הצגת מחזור עסקים שנתי מאושר ע"י רואה חשבון מוסמך.
מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס "בקשה להכללה ברשימת הספקים המוכרים" וחתימה עליו.


תנאי סף הנדרשים בהתאם לסוג הספק ואופי פעילותו (בנוסף לתנאים הכלליים):

עמידה בדרישות אבטחת איכות פעילות תנאי סף
בנוסף לתנאי)
(הסף הכלליים
אופי
פעילות
נדרש ייצור שוטף, ייצור אב-טיפוס, מחקר ופיתוח מעסיק 5 עובדים לפחות יצרן
נדרש הרכבות, תיקונים, התקנות, נדרש תחזוקה, אינטגרציה, שיפורים ושיפוצים, שרות למוצרים לא מתכלים. הסמכה מקצועית (המצאות תעודות המעידות על הכשרת המבקש / אנשיו לעסוק בתחום המצויין על ידו) נותן שירות
לא נדרש תרגום, כ"א, חקירות, אבטחה, דפוס, תובלה, שילוט, צילום, מזעור, ושילוח
לא נדרש ייעוץ מקצועי בנושאים שונים
נדרש שיווק מוצר לא מתכלה המחייב שרות ואחזקה מחזור עסקים שנתי לא פחות מ - 500 אלף ש"ח משווק
לא נדרש שיווק מוצר מתכלה
נדרש סוכן עם אספקת חלקי חילוף ומתן שרותי תחזוקה
הצגת הסכם/אישור מהיצרן/משווק בחו"ל על היותו סוכן/נציג/יועץ בלעדי בארץ
יכולת מתן שירותים/תיקונים/ אחזקת-מלאי חלקי חילוף ו/או ספרות טכנית כנדרש בהתאם לאופי הפעילות
סוכן
נדרש סוכן של מוצרים לא מתכלים הדורשים הרכבות, התקנות תחזוקה ו/או תיקונים
לא נדרש סוכן ללא אספקת חלקי חילוף ותחזוקה


לראש העמוד 
שר הביטחון
סגן שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל